รู้เรื่อง LRT บางนา-สุวรรณภูมิ

...........

...........

...........

...........

...........

...........
...........
...........
...........
...........

ขอบเขตการทำงาน

More

แผนการดำเนินงานในโครงการ

More

LRT Society

สรุปผลการสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding Seminar)

สรุปผลการสัมมนาทดสอบความสนใจของนักลงทุนภาคเอกชน (Market Sounding Seminar) การงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit) […]

More

บรรยากาศการประชุมสัมมนาและทดสอบความสนใจของภาคเอกชนฯ โครงการรถไฟฟ้า สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บรรยากาศการประชุมสัมมนาและการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

More

กำหนดกการ การประชุมสัมมนาและการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding Seminar)

ขอเชิญร่วม การประชุมสัมมนาและการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding Seminar) โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail […]

More

สื่อ LRT

ติดต่อโครงการ

สำนักการจราจรและขนส่ง
44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 0 2354 1225
โทรสาร 0 2354 1227

Scroll Up