รู้เรื่อง LRT บางนา-สุวรรณภูมิ

...........

...........

...........

...........

...........

...........
...........
...........
...........
...........

ขอบเขตการทำงาน

More

แผนการดำเนินงานในโครงการ

More

LRT Society

กทม.เดินหน้าศึกษารถไฟรางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัวช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนบางนา-ตราด พร้อมมุ่งสู่การเดินทางไร้รอยต่อ

กทม.เดินหน้าศึกษารถไฟรางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัวช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนบางนา-ตราด พร้อมมุ่งสู่การเดินทางไร้รอยต่อ วันนี้ (3 ก.ย.64) เวลา […]

More

สื่อ LRT

ติดต่อโครงการ

สำนักการจราจรและขนส่ง
44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 0 2354 1225
โทรสาร 0 2354 1227

Scroll Up