แนวเส้นทางโครงการ

รู้จักแนวเส้นทาง LRT บางนา-สุวรรณภูมิ

แนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นจากถนนสรรพาวุธ บริเวณด้านหน้าการไฟฟ้านครหลวงเขตบางนา สำนักงานเขตบางนา และศาลจังหวัดพระโขนง วิ่งตามแนวถนนสรรพาวุธ ผ่านสี่แยกบางนาและเบี่ยงเข้าเกาะกลางระหว่างถนนเทพรัตนและทางคู่ขนานถนนเทพรัตนฝั่งขาออกเมือง มุ่งไปทางทิศตะวันออกผ่านทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม (จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีเอี่ยม) ข้ามคลองบางนาเข้าเขตจังหวัดสมุทรปราการ ผ่านทางแยกต่างระดับกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก ทางแยกต่างระดับกิ่งแก้ว โครงการธนาซิตี้ อันเป็นที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุวรรณภูมิ 3 และมาสิ้นสุดเส้นทางที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิด้านทิศใต้ รวมระยะทาง 19.7 กิโลเมตร

 

 

14 สถานี เชื่อมกรุงเทพฯ – สมุทรปราการ

โครงการระบบรถไฟรางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีทั้งหมด 14 สถนี ช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 จากแยกบางนา-ธนาซิตี้ จำนวน 12 สถานี ระยะทาง 14.6 กิโลเมตร และระยะที่ 2 จากธนาซิตี้-สุวรรณภูมิด้านใต้ จำนวน 2 สถานี ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้

ระยะที่ 1 จำนวน 12 สถานี ระยะทาง 14.6 กิโลเมตร ประกอบด้วย

– สถานีบางนา : อยู่ใกล้บริเวณสี่แยกบางนา จุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีบางนา โดยมีสกายวอล์กเชื่อมที่บริเวณอาคารไบเทค บางนา

– สถานีประภามนตรี : อยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ และโรงเรียนประภามนตรี

– สถานีบางนา-ตราด 17 : อยู่บริเวณปากซอยบางนา-ตราด 17 และเชื่อมต่อไปยังซอยอุดมสุข 42

– สถานีบางนา-ตราด 25 : อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี และเซนทรัล บางนา

– สถานีวัดศรีเอี่ยม : อยู่ที่บริเวณทางแยกต่างระดับศรีเอี่ยม และเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีเอี่ยม

– สถานีเปรมฤทัย : อยู่ตรงข้ามกับอาคารเนชัน

– สถานีบางนา-ตราด 6 : อยู่บริเวณซอยบางนา-ตราด 6

– สถานีบางแก้ว : อยู่บริเวณด่านบางแก้ว

– สถานีกาญจนาภิเษก : อยู่ตรงข้ามกับเมกา บางนา

– สถานีวัดสลุด : อยู่บริเวณซอยวัดสลุดกับห้างบุญถาวร

– สถานีกิ่งแก้ว : อยู่บริเวณหน้าตลาดกิ่งแก้ว

– สถานีธนาซิตี้ : อยู่บริเวณหน้าหมู่บ้านธนาซิตี้ และศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการ

ระยะที่ 2 จำนวน 2 สถานี ระยะทาง 5.1 กิโลเมตร ประกอบด้วย

– สถานีมหาวิทยาลัยเกริก : อยู่บริเวณมหาวิทยาลัยเกริก

– สถานีสุวรรณภูมิใต้ : อยู่ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านทิศใต้

Scroll Up