LRT Society

กทม.เดินหน้าศึกษารถไฟรางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตัวช่วยบรรเทาปัญหาจราจรบนถนนบางนา-ตราด พร้อมมุ่งสู่การเดินทางไร้รอยต่อ

3 September 2021

อ่านต่อ

Scroll Up