บรรยากาศการประชุมสัมมนาและทดสอบความสนใจของภาคเอกชนฯ โครงการรถไฟฟ้า สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บรรยากาศการประชุมสัมมนาและการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน

โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา สายบางนา-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Scroll Up