กำหนดกการ การประชุมสัมมนาและการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน (Market Sounding Seminar)

ขอเชิญร่วม

การประชุมสัมมนาและการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนในการลงทุน
(Market Sounding Seminar)
โครงการงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางคู่ขนาดเบา (Light Rail Transit)
สายบางนา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 12.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Scroll Up